Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Polska Województwo Łódzkie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

EFANSHOP.COM JOANNA KUŁAKOWSKA  realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

OSI PRIORYTETOWEJ II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

DZIAŁANIA II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw

PODDZIAŁANIA II.2.1: Modele biznesowe MŚP

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2014 – 2020

„MODEL BIZNESOWY PRZEDSIĘBIORSTWA – GWARANCJĄ SKUTECZNEJ EKSPANSJI NA NOWE RYNKI”

Celem projektu jest opracowanie modelu biznesowego przedsiębiorstwa eFanshop.com, zajmującego się produkcją wyrobów odzieżowych, umożliwiającego firmie wejście na nowe, zagraniczne rynki zbytu w branży odzieżowej.

Głównym wskaźnikiem projektu będzie opracowana strategia internacjonalizacji działalności firmy eFanshop.com oraz działania, które zostaną zrealizowane w ramach opracowanego modelu biznesowego.

Wartość projektu: 60 885,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 24750,00 PLN