Dane kontaktowe

Pon - Pt 10:00 - 16:00 ul.Przyszkole 28, 93-552 Łódź +48 503-027-999 biuro@efanshop.eu

Realizowane projekty unijne

Home » Realizowane projekty unijne

EFANSHOP.COM JOANNA KUŁAKOWSKA
realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

OSI PRIORYTETOWEJ II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

DZIAŁANIA II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw

PODDZIAŁANIA II.2.1: Modele biznesowe MŚP

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2014 – 2020

„MODEL BIZNESOWY PRZEDSIĘBIORSTWA – GWARANCJĄ SKUTECZNEJ EKSPANSJI NA NOWE RYNKI”

Celem projektu jest opracowanie modelu biznesowego przedsiębiorstwa eFanshop.com, zajmującego się produkcją wyrobów odzieżowych, umożliwiającego firmie wejście na nowe, zagraniczne rynki zbytu w branży odzieżowej.

Głównym wskaźnikiem projektu będzie opracowana strategia internacjonalizacji działalności firmy eFanshop.com oraz działania, które zostaną zrealizowane w ramach opracowanego modelu biznesowego.

Wartość projektu: 60 885,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 24750,00 PLN


EFANSHOP.COM JOANNA KUŁAKOWSKA
realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

OSI PRIORYTETOWEJ II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

DZIAŁANIA II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw

PODDZIAŁANIA II.2.1: Modele biznesowe MŚP

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2014 – 2020


„WDROŻENIE NOWEGO MODELU BIZNESOWEGO NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH”

Przedmiot projektu jest wdrożenie nowego modelu biznesowego firmy eFanshop.com Joanna Kułakowska w celu wejścia na nowe rynki zbytu za granicą. Działania związane z wdrażaniem nowego modelu biznesowego wynikają ze strategii biznesowej w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstwa eFanshop.com.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego firmy eFanshop.com. należącej do sektora MŚP. Bezpośrednim wynikiem realizowanego przedsięwzięcia będzie podpisanie nowych zagranicznych kontraktów handlowych (min 5) oraz wzrost przychodów ze sprzedaży na eksport w stosunku do ogólnych przychodów ze sprzedaży firmy.

 

Wartość projektu: 655 880,60 PLN

Dofinansowanie projektu z UE:  499 392,00 PLN